GENEL İŞLEM KOŞULLARI

PDF olarak indir


Tanımlar:

a) DIGITURK = Mainzer Landstraße 211, 60326 Frankfurt am Main/Almanya adresinde bulunan Digiturk Europe GmbH ünvanlı şirkettir.

b) DIGITURK PROGRAMLARI = Digital uydu platformu olan Digiturk Euro tarafından yayınlanan ödemeli tv programları ve talebe bağlı görüntü teklifleridir.

c) DIGIKUTU = DIGITURK özel paket teklifi kapsamında abone tarafından satınalma suretiyle elde edilen DIGITURK programlarının izlenebilindiği digital uydu alıcısıdır.

d) DIGITAL ALICI = DIGIKUTU olmayan diğer digital uydu alıcılarıdır.

e) DIGITALCARD = DIGITURK programlarını deşifre eden aboneye abonmanı kullanmak üzere teslim edilen, ancak DIGITURK mülkiyetinde kalarak sözleşme süresi bitiminde DIGITURK'a iade edilen digital karttır.

f) MODÜL = DIGITURK tarafından ücret karşılığında aboneye teslim edilen, DIGITAL ALICI'ya ek olarak monte edilen ya da takılan, DIGITAL ALICI ile birlikte bir bütün oluşturan ve DIGITURK PROGRAMLARI'nın HDTV formatında izlenebilinmesini sağlayan işlevsel birimdir.

g) HDTV = Yüksek Çözünürlüklü Televizyon (High Definition Television) geleneksel TV yayın standartlarından daha yüksek çözünürlük sağlayan bir yayın standardı olup abonenin buna uygun DIGITURK program ürünlerini alması ve HDTV standardıyla bağdaşan bir DIGITAL ALICI'ya sahip olması koşuluyla faydalanabileceği teknolojidir.

h) CI+ = "Common Interface Plus", alıcı ve düz ekran tv cihazlarının sahip olduğu bir modül ve buna uyumlu DIGITAL ALICI ile birlikte ya da uyumlu bir düz ekran tv cihazıyla HDTV programlarının alınabilinmesini sağlayan yeni bir şifreleme sistemidir.

1. Sözleşme Konusu

1.1. İşbu sözleşmede, abone tarafından seçilmiş olan DIGITURK PROGRAMLARI'nın DIGITURK'un yürürlükte bulunan Genel İşlem Koşulları kapsamında ücret karşılığında abone tarafından alınabilinmesi düzenlenmiştir. Abone, Genel İşlem Koşulları hükümlerinin değiştirilmesi halinde değişiklik hakkında bilgilendirildiği tarih itibariyle iki hafta içinde değişikliğe karşı itiraz edebilir. Abonenin itirazı halinde sözleşme, mümkün olan en yakın tarih itibariyle DIGITURK tarafından feshedilecek, fesih tarihine kadar geçen süre zarfında ise eski şartlara göre uygulanmaya devam edilecektir.

1.2. İşbu Genel İşlem Koşulları hem özel hem ticari aboneliklere esas olmak üzere uygulanacaktır. Belirli düzenlemelerin münhasıran özel abonelerle ya da münhasıran ticari abonelerle mevcut ticari ilişkiye esas olarak uygulanabilir olması halinde bu husus ilgili düzenlemede belirtilecektir.

1.3. Abone, sözleşme akdi kapsamında özel abonelik ya da ticari abonelik sözleşmesi arasında seçim yapabilir. DIGITURK PROGRAMLARI'nın özel abonelik sözleşmesi kapsamında özel abone ya da üçüncü şahıslar tarafından ticari amaçlı olarak izlenilmesi yasaktır (örneğin: restoran/kafeteryalarda, kamuya açık meydanlarda ya da işyerlerinde). Özel abonelerin DIGITURK PROGRAMLARI'nı özel abonelik sözleşmesi kapsamında kamuya izlettirmeleri ya da üçüncü şahıslar tarafından kamuya izlettirilmesini sağlamaları, giriş ücreti alınıp alınmadığının dikkate alınmaksızın yasaktır. Özel abonelerin DIGITURK PROGRAMLARI'nı özel abonelik sözleşmesi kapsamında özellikle etkinlikler sırasında ya da dernek, federasyon ya da benzeri birlik lokallerinde izlettirmeleri ya da üçüncü şahıslar tarafından izlettirilmesini sağlamaları yasaktır. Anılan yasaklar abonmanın hem tamamına hem de kısmi bölümlerine uygulandığı gibi hem güncel yayın programlarını hem de kayıt edilen yayınların başka zaman tekrarlanmasını kapsamaktadır.

1.4. DIGITURK PROGRAMLARI'nı izleme hakkı münhasır olmak üzere aboneye aittir. DIGIKUTU, DIGITALCARD ya da MODÜL'ün üçüncü şahıslara verilmesi ücretli ya da ücretsiz olarak verilip verilmediğinin dikkate alınmaksızın yasaktır. Abone, DIGIKUTU, DIGITALCARD ve MODÜL'ünün işbu sözleşmede belirtilen kurma yerininin değiştirilmesini ve/veya DIGIKUTU, DIGITALCARD ve MODÜL'ünün kullanım yerinin değiştirilmesini ve kendi ikamet yeri ve telefon numarasının değişmesini derhal yazılı olarak DIGITURK'a bildirmek zorundadır.

2. Sözleşmenin Yürülüğe Girmesi

2.1. İşbu sözleşme, tercih edilen ödeme şeklinin dikkate alınmaksızın abonenin katılım başvurusunun DIGITURK tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürülüğe girer. Hesap dönemi, katılım başvurusunun DIGITURK tarafından kabul edilmesi halinde DIGIKUTU, MODÜL ya da DIGITALCARD'ın aboneye teslim edildiği gün ve saatte/DIGIKUTU, MODÜL ya da DIGITALCARD'ın DIGITURK tarafından açıldığı gün ve saatte başlar. Abonenin DIGITURK'tan ücret karşılığında satınalma suretiyle elde edeceği MODÜL aracılığında HDTV programlarının izlenilebilinmesini teminen MODÜL'ün gerekli işlevlik yeterliliğini sağlayabilen sistem koşullarını arz eden bir DIGITAL ALICI eklenmesi gerekmektedir. HDTV programlarının gerektiği şekilde işlemesi ve izlenilebilinmesi için abonenin DIGITAL ALICI'sının CI+ destekli özelliklere sahip olması şarttır. Abone tarafından kullanılan DIGITAL ALICI'nın CI+ destekli özelliklere sahip olmasından münhasır olmak üzere abone sorumludur.

2.2. Sözleşme, hukuksal olarak öngörülen vakalara ilişkin iptal hakkı saklı kalmak koşuluyla aktedilir. İptal hakkına ilişkin bilgilendirme ve iptal hakkının kullanımına dayanan hukuksal sonuçlar ilgili sözleşme formlarında ayrıyeten yer almaktadır.

3. DIGITURK Hizmet ve Hakları

3.1. DIGITURK ve DIGITURK tarafından tayin edilen bayiler, sözleşme formunda abone tarafından verilen kimlik bilgilerini kontrol etmek için aboneden kimlik belgesi/pasaport isteyip abonenin sözleşme dosyasına eklemek üzere kimlik belgesinin/pasaportun fotokopisini çekme hakkına sahiptirler.

3.2. Abone, abonelik sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle, abone olunan paket programları kapsamına giren DIGITURK PROGRAMLARI'nı DIGIKUTU, MODÜL ya da DIGITALCARD aracılığında (uyumlu DIGITAL ALICI ile) açıp izleme hakkını kullanma yetkisini kazanır. DIGITALCARD DIGITURK mülkiyetinde kalır. DIGIKUTU ve MODÜL abone tarafından ya doğrudan DIGITURK'tan ya da DIGITURK tarafından tayin edilen bayiden satınalınma suretiyle elde edilir ve ücretlerinin abone tarafından tamamen ödenmesine kadar DIGITURK mülkiyetinde kalır.

3.3. DIGITURK, abone tarafından kullanılan DIGIKUTU, MODÜL ve DIGITALCARD ile DIGITAL ALICI kayıtlarında mevcut verileri dilediği zaman okumaya ve/veya denetlemeye ve DIGITURK PROGRAMLARI'nın alınabilinmesini ya da sözleşmenin usullere uygun şekilde ifa edilmesini sağlamak amacıyla DIGIKUTU, MODÜL ve DIGITALCARD'ın yazılım programlarını ve/veya donanımlarını, abone tarafından DIGITURK PROGRAMLARI'nı izlemek için kullanılan ilgili digital uydu alıcısına ilişkin mülkiyet hakkının dikkate alınmaksızın ücretsiz olarak güncellemeye yetkilidir.

3.4. DIGITURK, mevcut teknoloji ve işletme şartları çerçevesinde abonenin çeşitli film, dizi ve çocuk kanalları izleyebilmesini sağlayacaktır. DIGITURK, bir program paketinin belirli bir karışım içereceğini taahhüt etmemekle beraber televizyon programlarının teklif edilen abonelik türleri kapsamında abone tarafından izlenebilmesini sağlayacaktır. Televizyon programlarının çoğunlukla üçüncü şahıslar tarafından hazırlanması nedeniyle yapılan değişiklikler ya da programların yayınlanıp yayınlanmamasına ilişkin muhtemel kararların oluşumunda DIGITURK'un pek etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle, DIGITURK tarafından taahhüt edilmediği durumlarda abone belirli programların ya da içeriklerin yayınlanmasını talep edemez. Ancak, DIGITURK elinden geldiği kadar abone tarafından tercih edilen program paketlerinin yapı ve nitelik bakımından değiştirilmemesini sağlamaya gayret edecektir. DIGITURK başarılı olamadığı hallerde aboneyi en erken tarihte değişiklik hakkında bilgilendirerek değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle geçerlilik kazanan ve bilgilendirmenin tebliğ tarihini takiben iki hafta içinde abone tarafından kullanılması gereken istisnai fesih hakkı tanıyacaktır. Abonelik sözleşmesi, abonenin fesih hakkını kullanmaması halinde değişikliğe göre uyarlanmış hizmet programı kapsamında değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam edecektir.

3.5. DIGITURK ve bayileri, DIGITURK PROGRAMLARI'nın izlenebilinmesi için abone tarafından kullanılan ve üçüncü şahıslar tarafından verilen hizmetlerin daima sınırsız ve kusursuz olarak ifa edilmesinden sorumlu değillerdir. Özellikle üçüncü şahıslar tarafından iletilen DIGITURK PROGRAMLARI'nın ilgililer tarafından eksiksiz ve kusursuz iletilmemesinden DIGITURK ve bayileri sorumlu olmayacaktır. DIGITURK ve DIGITURK tarafından tayin edilen bayilerden kaynaklanan yayın alma sorunlarından ise DIGITURK ve DIGITURK tarafından tayin edilen bayiler sorumlu olacaktır.

3.6. DIGITURK ve DIGITURK tarafından tayin edilen bayiler, DIGITURK PROGRAMLARI'nın yayın alımını ya da sözleşmenin usulüne uygun şekilde ifa edilmesini sağlamak ve haksız kullanımları açıga çıkarmak amacıyla kamuya açık mekanlara girerek DIGIKUTU, MODÜL ve DIGITALCARD'ların durumunu inceleyip yayın alımı için kullanılan DIGITAL ALICI'ları denetleme hakkına sahiptirler. Gerektiğinde, kamuya açık mekanlara girilip inceleme yapılacağına dair aboneye inceleme öncesinde bildirge gönderilecektir. Buna göre, abone talep edilmesi halinde DIGITURK personeline DIGIKUTU, MODÜL ve DIGITALCARD'larının bulunduğu kamuya açık mekanlara girmelerini sağlayacağını taahhüt eder. DIGITURK, abonenin bu taahhüdünü yerine getirmemesi halinde diğer işlem ve mutabakatları dikkate almadan abonenin hizmetlerden faydalanma hakkını bloke edebilir. 3.7. DIGITURK DIGIKUTU, MODÜL ve DIGITALCARD'ları dilediği zaman değiştirebilir.

DIGITURK PROGRAMLARI'nın yayın alımının ya da sözleşmenin usulüne uygun şekilde ifa edilmesinin sağlanması bakımından DIGIKUTU, MODÜL ve DIGITALCARD'larının değiştirilmesi gerektiğinde abone, DIGIKUTU, MODÜL ve DIGITALCARD'ı ilgili gerekçelerin vuku bulması tarihi itibariyle 7 gün içinde ve DIGITURK tarafından talep edilmesini takiben DIGITURK'un tercihine göre ya DIGITURK'a iade etmeyi ya da DIGITURK tarafından tayin edilen bayiye teslim etmeyi tahhüt eder. DIGITURK, 30 günlük değiştirme süresinin aşılması halinde diğer işlem ve mutabakatları dikkate almadan DIGIKUTU, MODÜL ve DIGITALCARD'ı bloke edebilir.

4. Abonenin Yükümlülükleri, Teknolojik Koşullar ve DIGIKUTU, MODÜL ve DIGITALCARD'a İlişkin Mülkiyet Hakkı

4.1. Abone, DIGIKUTU, MODÜL ve DIGITALCARD'ı sözleşme gereğince kendisine ait hak ve yükümlülükler kapsamında kullanabilir. Abonenin hak ve yükümlülükleri somut abonelik sözleşmesinin kapsadığı DIGIKUTU, MODÜL ve DIGITALCARD ile sınırlıdır. Ayrıyeten bir DIGIKUTU, MODÜL ve DIGITALCARD daha istenmesi halinde yeni abonelik sözleşmesi aktedilmesi şarttır. Abonelik sözleşmesi akdetmeden tek bir adet DIGIKUTU, tek bir adet MODÜL ve tek bir adet DIGITALCARD satınalımı ya da kullanımı mümkün değildir.

4.2. Abone, DIGITURK PROGRAMLARI'nın yayın alımı için digital uydu alıcısı gerektiğini bilmektedir. Digital uydu alıcısı abone tarafından temin edilecektir. DIGITURK ve DIGITURK tarafından tayin edilen bayilerin hiç bir surette aboneye digital uydu alıcısı temin etme yükümlülükleri bulunmamaktadır. DIGITURK PROGRAMLARI'nın yayın alımı için gerekli olan DIGITAL ALICI da abone tarafından temin edilir. Abone, belirli DIGITURK program ürünlerini alma koşuluyla HDTV programlarını izleyebilir. HDTV programlarının abone tarafından aylık, altı aylık ya da yıllık paket program olarak alınması mümkündür. HDTV programlarını izleyebilmek için DIGITAL ALICI'ya takılan bir MODÜL'ün ayrıyeten alınması gerekmektedir. Bu MODÜL olmadan HDTV programlarını izlemek, özellikle de HDTV programlarının DIGIKUTU ve DIGITALCARD aracılığında izlenmesi mümkün değildir. Sözkonusu MODÜL DIGITURK'tan satınalınma suretiyle elde edilecektir.

4.3. Abonenin DIGITURK'tan ücret karşılığında satınalma suretiyle elde edeceği MODÜL aracılığında HDTV programlarının izlenilebilinmesini teminen MODÜL'ün gerekli işlevlik yeterliliğini sağlayabilen sistem koşullarını arz eden bir DIGITAL ALICI eklenmesi gerekmektedir. HDTV programlarının gerektiği şekilde işlemesi ve izlenilebilinmesi için abonenin DIGITAL ALICI'sının CI+ destekli özelliklere sahip olması şarttır. Abone tarafından kullanılan DIGITAL ALICI'nın CI+ destekli özelliklere sahip olmasından münhasır olmak üzere abone sorumludur. Abonenin donatım sistemlerinin belirtilen teknolojik şartalara uygun olması koşuluyla DIGITURK hizmetlerinin kusursuz olarak kullanılması mümkün olacaktır. Abone tarafından kurulan DIGITAL ALICI'nın işbu 4.3. maddede tanımlanan özellikleri taşımaması halinde DIGITURK hizmetleri muhtemelen ya hiç kullanılamayacaktır ya da kısıtlı olarak kullanılabilinecektir. Bu durumda, kullanım ücretlerinin DIGITURK tarafından iade edilmesi mümkün değildir.

4.4. DIGITURK, diğer DIGITAL ALICI kullanılması halinde yayın kalitesi ve teknik destekten sorumlu olmayacaktır. Abone, bu gibi diğer DIGITAL ALICI'lardan kaynaklanan sorunları gerekçe olarak gösterip abonelik sözleşmesini fesh edemez.

4.5. Abone tarafından satınalınma suretiyle elde edilebilen DIGIKUTU ve MODÜL satınalım ücretinin tamamen ödenmesine kadar DIGITURK mülkiyetinde kalır. DIGIKUTU ve MODÜL, satınalınma ücretinin tamamen ödenmesiyle abonenin mülkiyetine geçer. Ancak, kayıtlı veriler abonenin mülkiyetine geçmemektedir. İşbu düzenleme, DIGITURK'un 3.7.

3

Bu sözleşmenin telif hakkı DIGITURK’E aittir, DIGITURK’ün yazılı izni olmaksızın basımı yapılamaz, kısmen veya tamamen kopyalanamaz.

UCRETLİ DİJİTAL TELEVİZYON İÇERİK HİZMETLERİ İŞYERİ KULLANMA SÖZLEŞMESİ

DIGITURK EURO ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

4

maddede belirtilen haklarına dokunmaz. Aboneye teslim edilen ve içinde bulunan DIGITURK'a ait mikroçip sayesinde şifreli ve şifresiz olarak yayınlanan DIGITURK PROGRAMLARI'nın sözleşme hükümleri kapsamında izleyebilinmesini sağlayan DIGITALCARD DIGITURK'un mülkiyeti olup DIGITURK mülkiyetinde kalacaktır.

4.6. Kayıp, hasar görmüş ya da abonelik sözleşmesinin bitim tarihi itibariyle dört hafta içinde ya da DIGITURK'un talebi üzere iade edilmeyen DIGITALCARD başına 50,00 EUR ücret tahsil edilecektir. DIGITURK'un garanti sorumluluğu kapasmına girmeyen MODÜL ya da DIGIKUTU tazmini için MODÜL ya da DIGIKUTU başına 50,00 EUR ücret tahsil edilecektir.

4.7. Abone, kanun ve sözleşme hükümlerinde yer alan düzenlemelere, özellikle de çocuk güvenliği hakkında kurulmuş olan yasalara riayet etmeyi taahhüt eder. DIGITURK, ciddi kuşkuların uyanması halinde yetişkin programlarının kullanımını bloke etmeye yetkilidir.

4.8. DIGIKUTU, MODÜL ve DIGITALCARD'ın özellikle ticari amaçlı olarak üçüncü şahıslara satılması ya da kiralanması yasaktır.

5. Abonelik Ücreti, Ödeme Şekli ve Ücret Değişikliği

5.1. Abonelik ücreti peşin ödenecektir. Abone, abonelik sözleşmesinin akit işlemleri kapsamında (a) peşin nakit ödeme ve (b) tahsil yetkisiyle aylık ödeme opsiyonları arasında tercihini yapabilir.

a) Peşin nakit ödeme opsiyonu: Abone, altı ya da oniki aylık temel abonelik ücreti olan sabit ücreti DIGITURK'un satış ya da lojistik partnerine ödeyip ücretin ödendiği partnerden DIGITALCARD'ı teslim alır. Açma ücreti olarak adlandırılan ücret sabit ücrete dahildir. Ayrıca, başta abonelik sözleşmesinin uzatılması halinde doğacak abonelik ücretleri olmak üzere abonelik sözleşmesinden kaynaklanan diğer alacakların tahsili için aboneye tahsil yetkisi vermesi önerilecektir.

b) Tahsil yetkisiyle aylık ödeme opsiyonu: Abone, açma ücreti ve ilk aylık taksiti DIGITURK'un satış ya da lojistik partnerine peşin olarak nakit ödeyip ücretin ödendiği partnerden DIGITALCARD'ı teslim alır ve başta abonelik sözleşmesinin uzatılması halinde doğacak abonelik ücretleri olmak üzere abonelik sözleşmesinden kaynaklanan diğer alacakların tahsili için tahsil yetkisi vermeyi taahhüt eder. Aylık taksitler her ayın üçünde (veya bir sonraki işgününde) tahsil edilir. 10.1 maddede belirtilen ilk sözleşme ayının kısmi olarak ücretlendirilmesi halinde sözleşmeye dahil olan takvim günleri hesaplanarak peşin olarak nakit ödenmesi gereken pay bir sonraki hesap bordrosunda dikkate alınacaktır.

5.2. Abone, 5.1. maddede belirtilen DIGITURK PROGRAMLARI'nı DIGIKUTU aracılığında, HDTV programlarını ise MODÜL aracılığında izleyebilir. Abone, 5.1. maddede tanımlanan aboneliğin yanısıra 4.5. madde gereğince bir MODÜL satınalması şarttır.

a) Peşin nakit ödeme opsiyonu: Abone, altı ya da oniki aylık temel abonelik ücreti olan sabit ücret doğrudan DIGITURK'un satış ya da lojistik partnerine ödeyip ücretin ödendiği partnerden DIGIKUTU ya da MODÜL'ü teslim alır. Açma ücreti olarak adlandırılan ücret sabit ücrete dahildir. Ayrıca, başta abonelik sözleşmesinin uzatılması halinde doğacak abonelik ücretleri olmak üzere abonelik sözleşmesinden kaynaklanan diğer alacakların tahsili için aboneye tahsil yetkisi vermesi önerilecektir.

b) Tahsil yetkisiyle aylık ödeme opsiyonu: Abone, açma ücreti ve ilk aylık taksiti ile DIGIKUTU ya da MODÜL'ün ücretini DIGITURK'un satış ya da lojistik partnerine peşin olarak nakit ödeyip ücretin ödendiği partnerden DIGIKUTU ya da MODÜL'ü teslim alır ve başta sözleşme gereği ödenecek olan aylık taksitler ve abonelik sözleşmesinin uzatılması halinde doğacak abonelik ücretleri olmak üzere abonelik sözleşmesinden kaynaklanan diğer alacakların tahsili için tahsil yetkisi vermeyi taahhüt eder. Aylık taksitler her ayın üçünde (veya bir sonraki işgününde) tahsil edilir. 10.1 maddede belirtilen ilk sözleşme ayının kısmi olarak ücretlendirilmesi halinde sözleşmeye dahil olan takvim günleri hesaplanarak peşin olarak nakit ödenmesi gereken pay bir sonraki hesap bordrosunda dikkate alınacaktır.

5.3. Verilen tahsil yetkisinin abone tarafından iptal edilmesi halinde idari işlemler karşılığında makul miktarda ve mahkemece denetlenebilen bir ek ücret DIGITURK tarafından tahsil edilecektir. İlgili iptal işlemine ilişkin ek ücret abonenin hesabına kaydedilip abonelik ücreti ile birlikte ödenecektir.

5.4. Abonenin hesabından kesilen bir taksidin abonenin sorumluluk kapsamına giren nedenlerden dolayı banka tarafından geri çekilmesi halinde doğacak zarar karşılığında doğan zararın abone tarafından tazmin edilmesi talep edilebilir. DIGITURK, zarardan doğan masraflara ilişkin belgeleri aboneye ibraz edecektir.

5.5. DIGITURK, toplam masrafların yükselmesi halinde ücretleri (program tedarik giderleri, teknoloji masrafları, maaş ve hizmet giderleri, malzeme ve müşteri yönetim sistemleri, genel giderler) yükselen masraflara göre artırabilir. İbra edilmiş muhtemel masraflar dikkate alınacaktır. Ücretlerin kar artırma amaçlı olarak artırılması yasaktır. Süreli abonelik sözleşmesi kapsamında asıl sözleşme vadesi sürecinde ve her bir vade uzatımı sürecinde ücretlerin artırılması yasaktır. Gündeme gelen ücret artırımı bir sonraki vade uzatımında tahakkuk ettirilir. Toplam giderlerin düşmesi halinde abonelik ücretlerine de işbu düzenleme gereğince indirim uygulanacaktır. DIGITURK, kanuni Katma Değer Vergisi'nin değiştirilmesi halinde abonelik ücretlerini de değişikliğe göre uyarlayacaktır.

5.6. DIGITURK, ücretlerin artırılması halinde artırımın tahakkuk tarihinden en az altı hafta önce aboneyi bilgilendirip işbu düzenlemeler gereğince ücret artırımının gerekçelerini açıklayacaktır. Abonelik sözleşmesi, abonenin beklenen ücret artırımı hakkında bilgilendirildiği tarih itibariyle bir ay süreyle ve ücret artırımının tahakkuk tarihi itibariyle geçerli olmak üzere fesh edilebilir. Abonelik sözleşmesi, fesh edilmemesi halinde degişen şartlara uygun olarak devam ettirilecektir.

5.7. Almanya dışında ikamet eden abonelerin abonelik ücretlerini tahsil yetkisi yolyula ödemeleri halihazırda mümkün olmayıp bu abonelerin ücretleri sadece nakit ya da havale yoluyla ödemeleri mümkündür. Banka havalesi yoluyla yapılan ödemelerde, hesaba kaydedilen girişlerin net olarak ayırt edilebilinmesi için DIGITURK tarafından verilen havale formlarının kullanılması şarttır. 5.1. ve 5.2. maddelerinde belirtilen ödemelerin başarısız sonuçlanması halinde Almanya'da ikamet eden müşterilere de bu yöntem uygulanır.

5.8. DIGITURK, yapılan kampanyalar kapsamında yukarıda belirtilen düzenlemelerin dışına çıkabilir. Bu durumlarda uygulanacak olan özel koşullar hakkında aboneye ayrıyeten bilgi verilecektir. Muhtemel indirimler her halükarda münhasır olarak esas sözleşme vadesine uygulanacaktır. Sözleşme uzatım sürelerine ise normal ücretler tahakkuk ettirilecektir.

6. Sözleşmeye Aykırı Kullanım

6.1. DIGITURK, bir özel abonenin 1.3. ve 1.4. maddelerinde tanımlanan kullanım yasaklarını ihlal etmesi halinde abonenin hizmetleri kullanma hakkını derhal bloke ederek fesih süresini dikkate almaksızın abonelik sözleşmesini derhal fesh edip 10.4. maddede belirtilen tazminat haklarını talep edebilir. Bu durumda DIGITURK, abonenin 1.3. maddede belirtilen şekilde sözelşmeyi ihlal etmesi halinde toplam sözleşme süresi boyunca kullanım yasağının abone tarafından ihlal edildiğini düşünerek meydana gelen zarar ziyanı ticari müşterilere uygulanan koşullara göre tespit edecektir. Abone, DIGITURK'un uğradığı zarar ziyanın kendi hesabından daha düşük olduğunu kanıtlama hakkına sahiptir.

6.2. Abonenin DIGITURK'un uğradığı muhtemel zarar ziyanı 6.1. maddede belirtilen şekilde tazmin etmesi ve yürülükte bulunan abonelik sözleşmesinin yanısıra en az altı ay vadeli ticari abonelik sözleşmesi akdetmesi halinde DIGITURK yukarıda açıklanan işlemlerden vazgeçebilir.

7. Yayın Alma Arızaları ve Hizmetlerin Bloke Edilmesi

7.1. DIGITURK PROGRAMLARI'nın aboneden kaynaklanan nedenlerden dolayı hiç izlenememesi ya da ancak kısıtlı olarak izlenebilinmesi halinde abonenin abonelik ücretlerini ödeme yükümlülüğü değişmeyip aynen devam edecektir.

7.2. DIGITURK, abonenin abonelik ücretlerini ya da diğer borcunu süresinde ödemediğinden dolayı hesabına açık kaydedilmesi halinde DIGITALCARD, MODÜL ve DIGIKUTU aracılığında alınan yayınları bloke edebilir.

7.3. DIGITURK, abonenin sözleşme gereği mevcut yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak amacıyla 3.6., 3.7., 61. ya da 72. maddelerinde belirtildiği gibi DIGITALCARD, MODÜL ve DIGIKUTU aracılığında alınan yayınları bloke ederek abonenin DIGITURK PROGRAMLARI'nı izleyebilmesine ilişkin olarak sözleşme gereği taahhüt ettiği hizmetleri ifa etmeyi red eder. DIGITURK'un gecikmiş ödeme ya da herhangi başka önemli gerekçe nedeniyle mevcut derhal fesih hakkı bloke halinde de saklı kalacaktır.

7.4. DIGITURK kendi serbest iradesiyle sözleşme süresinin uzatılması yönünde aboneye hak tanımaması halinde abonelik sözleşmesi abonenin suçuna dayanan bloke işlemi sürecinde devam edecek ve bu sürede tahakkuk eden abonelik ücretleri, abonelik sözleşmesinin bloke işlemi süresine ilişkin olarak uzatılmaksızın abonenin ödeme yükümlülüğü kapsamında abone tarafından ödenecektir. DIGITURK, yayınlanan programların Internet ortamında izlenmesinin bloke edilmesinden doğan masrafları aboneden talep edebilir.

7.5. Bloke işlemine ilişkin nedenlerin giderilmesi, yayın almanın bloke edilmesinden doğan muhtemel masrafların abone tarafından tazmin edilmiş olması ve abone hesabında başka borç kaydı bulunmaması halinde abonenin blokajı kaldırma dilekçesi doğrultusunda işlem yapılır.

7.6. DIGITURK PROGRAMLARI'nın mücbir sebepler, kamu idaresi karar ve uygulamaları ya da Türkiye'de ya da özellikle üretimin gerçekleştirildiği ya da programların ya da ilgili bölümlerin Internet'e verildiği başka bir ülkede meydana gelen yayın arızası nedenleriye abone tarafından hiç izlenememesi ya da kısmen izlenebilinmesi ve bu arızaların ne DIGITURK ne de abonenin suçundan kaynaklanıyor olması halinde uygulanacak olan düzenleme şöyledir: Arızanın 72 saat içinde giderilmesi halinde program kesintisinden DIGITURK sorumlu olmayacaktır. Arızanın 72 saatten fazla devam etmesi halinde 73. saat itibariyle bir yandan abonenin abonelik ücretini ödeme yükümlülküğü, diğer yandan da DIGITURK'un DIGITURK PROGRAMLARI'nı yayınlatma yükümlülüğü durdurulur. Abonelik sözleşmesi, arızanın giderilmesini takiben program kesintisi nedeniyle geçen süre oranında uzatılma suretiyle devam ettirilir.

8. DIGITURK Sorumluluğu

8.1. DIGIKUTU, MODÜL ve DIGITALCARD ya da diğer DIGITAL ALICI'nın kurulması ve çalıştırılmasından dolayı başta aboneye ait malların, ev eşyalarının ve diğer eşyaların uğradığı zararlardan, zararın niteliği, oluşumu, süresi ve kapsamı ne olursa olsun DIGITURK sorumlu olmayacaktır.

8.2. Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlaması, DIGITURK ya da DIGITURK tarafından tayin edilen bayilerin ağır ihmal ya da kasti suç ya da sözleşme gereği üstlendikleri sorumlulukları ciddi biçimde ihlal etmeleri durumlarında geçerli olmayacaktır. Hayata tehlike verme, beden ve sağlığa zarar verme olaylarından doğan zararlarda da sorumluluk sınırlaması yoktur.

9. Kişisel Verilerin Korunması ve Çağrı Merkezi

9.1. Abone, kişisel verilerin sözleşmenin usullere uygun şekilde ifa edilmesi amacıyla DIGITURK, DIGITURK ana ortaklığı olan Cihannüma Mah. Yıldız Caddesi No. 34, Polat Tower 34353-Beşiktaş/İstanbul Türkiye adresinde bulunan Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş. ve DIGITURK tarafından tayin edilen bayiler tarafından saklanmasına, kullanılmasına ve işlenmesine muvaffakat eder.

9.2. DIGITURK, Veri Koruma Yasası düzenlemelerine, özellikle de Federal Veri Koruma Yasası hükümlerine riayet etmeyi taahhüt ettiği gibi ana ortaklığını ve işbu sözleşmenin ifasıyla ilgili personelini de gereken şekilde Veri Koruma Yasası düzenlemelerine riayet etme taahhüdü altına alacaktır. Ayrıca, işbu sözleşmenin ifasıyla ilgili tüm şahısları veri koruma hakkında bilgilendirip gerekli uyarıda bulunarak düzenlemelere riayet edilmesini sağlayacaktır.

9.3. DIGITURK tarafından sunulan hizmetlerin ifasında üçüncü şahıslardan hizmet satınalınması gerektiği hallerde abone verileri, sözleşme gereğince ifa edilecek işlerin icrası bakımından gerek duyulması halinde abonenin korumaya değer menfaatlerinin kısıtlanmaması koşuluyla hukuksal düzenlemeler çerçevesinde ilgili üçüncü şahıslara aktarılabilir. Ayrıca, alacakların tahsili ya da devir temliki bakımından gerekli olduğu hallerde abone verilerinin üçüncü şahıslara ya da DIGITURK'a bağlı kurumlara verilmesi mümkündür.

9.4. DIGITURK, aboneye ait bilgi stokunu abone hakkında yapılan kredibilite araştırması kapsamında SCHUFA Holding AG, Creditreform gibi kredi sorgulaması kurumlarına Bu sözleşmenin telif hakkı DIGITURK’E aittir, DIGITURK’ün yazılı izni olmaksızın basımı yapılamaz, kısmen veya tamamen kopyalanamaz.


veya benzeri bilgi kurumlarına transfer etmeye ve aynı amaçla bu kurumlardan bilgi almaya yetkilidir. Ayrıca, DIGITURK'un haklı menfaatlerinin korunması bakımından gerekli olması ve abonenin korumaya değer menfaatlerinin kısıtlanmaması koşuluyla aboneye ait bilgi stokunu ve abonenin kredibilite durumunu etkileyen tamamlanmış hukuk davaları ya da herhangi başka davalar ya da uzlaşmalarla ilgili bilgileri anılan kredi sorgulaması kurumlarına aktarabilir. Abone, kredi sorgulaması kurumlarına başvurarak kendisiyle ilgili saklı bilgileri sorgulayabilir.

9.5. Abone, Çağrı Merkezi'ne telefon açtığında yapılan görüşmelerin, sözleşmenin ifası bakımından gerek duyulması halinde kayda geçirileceğini kabul eder. Ancak, telefon görüşmesi başında görüşmenin kayda alınmasını red edebilir. Bu düzenleme hem Almanya'da bulunan bir Çağrı Merkezi tarafından işleme alınan telefon görüşmelerini hem de ana şirkete bağlı olup Türkiye'de bulunan bir Çağrı Merkezi'ne yönlendirilen telefon görüşmelerini kapsamaktadır. Abone, bu gibi telefon görüşmelerinin ücretsiz olarak yönlendirilmesini de kabul eder.

9.6. Abone, kendisi hakkında mevcut bilgi stokunun DIGITURK ürünlerine ilişkin olarak DIGITURK tarafından pazarlama amaçlı olarak kullanılmasını, örneğin hizmetler hakkında bilgi içeren e-posta gönderme ya da yeni ürünler hakkında telefonda bilgilendirme amacıyla kullanılmasını kabul eder. Bilgi stokunun, telefonla yapılan kamuoyu yoklamaları dahil olmak üzere pazar araştırmaları kapsamında kullanılmasını ve müşteri memnuniyeti ya da yeni hizmet gereksinimlerine ilişkin yoklamaları kabul ettiğini beyan eder. Abone, işbu muvaffakatını ileride geçerli olmak üzere dilediği zaman kısmen ya da tamamen yazılı olarak ya da elektronik ortamda iptal etme hakkına sahiptir.

10. Sözlesme Süresi ve Fesih İhbarı

10.1. Süreli abonelik sözleşmeleri başta 6 ya da 12 aylık temek vadeli olarak aktedilir. HDTV programları için bir aylık, altı aylık ya da yıllık abonelik sözleşmesi aktedilebilir. 5.1 b) ve 5.2 b) maddelerine göre aylık ödeme tercih edilmiş olması halinde ilk sözleşme ayı hattın açıldığı ayı takip eden takvim ayının 2'sinde sona erer (örnegin hattın 08.01.'de açılması halinde ilk sözleşme ayı 02.02. tarihinde sona erer). Temel vade de bu esasa göre hesaplanır; 12 aylık bir sözleşme ilk sözleşme ayından 11 ay sonra sona erer (yukarıda verilen örneğe göre bir sonraki yılın 02.01. tarihinde). Sözleşme vadesi, hem 5.1. a) ve 5.2. a) maddelerine göre nakit ödeme tercih edilmiş olması halinde hem de 5.1. b) ve 5.2. b) maddelerine göre aylık ödeme tercih edilmiş olması halinde temel vade bitimi ve her bir vade uzatımı sonunda otomatikman yani, bu konuda herhangi beyannameye gerek kalmaksızın sözleşme gereği mutabakata varılan temel vade oranında uzar. Buna göre, sözleşmenin sözleşme vadesinin bitim tarihinden en az altı hafta önce sözleşme yanlarının herhangi birisi tarafından yazılı olarak fesh edilmediği taktirde

•6 aylık temel vadeli sözleşmeye ilişkin vade otomatikman 6 ay uzar.

•12 aylık temel vadeli sözleşmeye ilişkin vade otomatikman 12 ay uzar.

Abone tarafından verilen tahsil yetkisi vade uzatımlarında da geçerli olacaktır. Abonelik ücretleri miktar ve muacceliyet bakımından temel vade uygulamalarına göre işlem görecektir. Ancak, vade uzatımında açma ücreti talep edilmemektedir. Abonenin ilk sözleşmede ödeme şekli olarak 5.1. a) ve 5.2. a) maddelerine göre peşin nakit ödeme tercih etmiş olup diğer alacaklara ilişkin olarak tahsil yetkisi vermiş olması halinde vade uzatımında tahakkuk eden abonelik ücretinin tamamı, asıl vade bitimini takip eden takvim ayının üçünde (veya bir sonraki işgününde) tahsil edilecektir. Tahsil yetkisi verilmemiş ise abonelik ücretinin belirtilen güne kadar banka havalesi yolyula 5.7. maddede tanımlanan düzenlemeye göre ödenmesi şarttır.

10.2. Süresiz abonelik sözleşmelerinde ilk sözleşme ayı yine 10.1. maddede tanımlanan düzenlemeye göre hesaplanır. Abonelik sözleşmesi her iki sözleme yanı tarafından her takvim ayının 15. gününe kadar bir sonraki takvim ayının 2. günü itibariyle geçerli olmak üzere yazılı olarak fesh edilebilir.

10.03. Sözleşme, önemli gerekçelere dayanılarak fesih süresinin dikkate alınmaksızın her iki sözleme yanı tarafından fesh edilebilir. Sözleşmenin bir sözleşme yanı tarafından ciddi şekilde ihlal edilmesi daima bir önemli gerekçe teşkil etmektedir. DIGIKUTU, MODÜL ve DIGITALCARD'ın DIGITURK tarafından haklı olarak bloke edilmesi halinde önemli gerekçe varsaylabilir. DIGITURK, 7.2. maddeye göre ödemenin gecikmesi durumunda aboneye borcunu kapatması için makul bir süre tanıyacaktır. Feshi ihbar ancak bu sürenin başarısız geçmesi koşuluyla mümkün olacaktır. Abone, abonelik sözleşmesinin DIGITURK tarafından fesh edilmesi halinde bakiye sözleşme vadesine ilişkin olarak tahakkuk eden abonelik ücretleri tutarında götürü usulden hesaplanan bir tazminat ödemek zorunda olacaktır.

11. Son Hükümler

11.1. Abonenin esnaf olması halinde Frankfurt am Main mahkemeleri yetkili olacaktır.

11.2. Sözleşme tarafları arasındaki hukuki ilişki, Uluslararası Mal Satımı Mukaveleleri hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (UNCITRAL/CISG) dikkate alınmaksızın Alman Hukuku hükümlerine göre düzenlenmiştir.

11.3. İşbu sözleşmenin ya da işbu Genel İşlem Koşulları'nın bazı hükümlerinin geçersiz olması diğer hükümlerin geçerliliğine dokunmaz. Bundan dolayı sözleşmede bir boşluk oluşması ya da herhangi başka bir boşluk bulunması halinde tarafların ekonomik çıkarlarının en iyi şekilde dikkate alındığı bir ek düzenleme getirilerek bu boşluklar doldurulacaktır.

11.5. İşbu sözleşmeye ilişkin değişiklik, ek ve tali anlaşmalar yazılı olarak tutulması koşuluyla geçerlilik kazanacaktır. Yazılı şekil zorunluluğunun iptal edilmesi de yazılı olarak ihbar edilme koşuluyla mümkündür.

Abone tarafından sözleşme formunda ya da başka şekilde belirtilmiş olan iletişim olanaklarının (posta, faks, e-posta, telefon) DIGITURK'un tercihine göre kullanılması suretiyle DIGITURK tarafından aboneye iletilen ya da DIGITURK PROGRAMLARI kapsamında açıkça ön gösterimlerde ve/veya doğrudan DIGITURK PROGRAMLARI'nda iletilen bildirimlerde yazılı şekil zorunluluğu geçerli değildir. Özellikle sözleşmede değişiklik meydana getiren nitelikte olan bildirimlerde, abonenin itiraz etmemesi halinde yazılı şekil zorunluluğu geçerli olmayacaktır.

Güncelleme tarihi: 08.03.2011

İPTAL HAKKI

İşbu sözleşmenin münhasıran uziletişim araçları (örneğin telefon, e-posta, faks, Internet) kullanma suretiyle aktedilmiş olması halinde ilgili tüketicinin hukuken kendisine tanınmış olan iptal hakkı bulunmaktadır. İptal hakkına ilişkin DIGITURK uyarısı aşağıda yer almaktadır:

İşbu sözleşme iki hafta süreyle herhangi gerekçe bildirmeksizin yazılı olarak (örneğin mektup, telefaks, e-posta) ya da eşyanın geri gönderilmesi suretiyle iptal edilebilir. İptal süresi en erken bu bilgilendirmenin alındığı tarih itibariyle başlar. Bilgilendirmenin sözleşme akit tarihinde iletilmesi halinde iptal süresi bir ay olarak saptanmıştır. İptal süresinin dikkate alınması bakımından iptal ihbarının ya da eşyanın gönderim tarihi geçerli olacaktır. İptal ihbarının iletileceği adres: Digiturk Europe GmbH, Mainzer Landstraße 211, 60326 Frankfurt am Main, Deutschland, faks: 069-66101959 (Almanya dışı: 0049-69-66101959), e-posta: info@digiturkeuro.com. İptal ihbarının geçerlilik kazanması halinde alınan hizmet ve edimler karşılıklı olarak iade edilecek, muhtemel kullanımlar karşılıklı olarak tazmin edilecektir. Tüketici, aldığı hizmeti tamamen ya da kısmen iade edememesi ya da kötüleşmiş durumda iade edebilmesi halinde değer kaybına isabet eden miktarda tazminat ödemek zorundadır. Tüketiciye teslim edilen eşya bakımından ise eşyanın kötüleşmesinin eşyayı inceleme sonucu meydana gelmiş olması halinde (satış yapılan dükkanda incelenmesi sonucu olabileceği gibi) tazmin zorunluluğu doğmaz. Ayrıca, eşyanın tüketiciye ait bir mal gibi değil de değerini koruyarak ele alınması halinde tazmin etme zorunluluğu önlenmiş olacaktır. Ambalajlanmış olarak gönderilebilir eşyalar, masraf ve riskler bize ait olmak üzere iade edilecektir. Ambalajlanmış olarak gönderilebilir olmayan eşyalar adresinizden alınacaktır. Ödeme iadelerinin 30 gün içinde gerçekleştirilmesi şarttır. İade süresi tüketici bakımından iptal ihbarının (ya da eşyanın) gönderim tarihi itibariyle başlar, DIGITURK bakımından ise iptal ihbarının (ya da eşyanın) alım tarihi itibariyle başlar. Sözleşme, iptal hakkının kullanılmasından önce tüketicinin kesin isteği üzere her iki tarafça tamamen ifa edilmesi halinde iptal hakkı söner.